W.W.Sawyer

Janaganit 18 : Equal ratios, equivalent fractions, and adding fractions.

2022-03-23T05:04:15-05:30

EBCD Math welcomes you to todays session. We understand the concept of equivalent fractions as equal ratios. When adding two fractions, we use the equivalent fractions concept to convert them into fractions made out of pieces of the same size. Adding fractions which are made of pieces of the same size is easy. This session is taken by Dr. Vivek Monterio. Problem Sequence : Equal ratios, equivalent fractions, and adding fractions.Download You can find us on the following links, Facebook: https://www.facebook.com/ebcdmath Youtube: https://www.youtube.com/…/UCTYvhnuBO9yH… Instagram: https://www.instagram.com/ebcdmath/ Twitter: https://twitter.com/ebcdmath Website: https://ebcdmath.org/ Email: [email protected]

Janaganit 18 : Equal ratios, equivalent fractions, and adding fractions.2022-03-23T05:04:15-05:30

जनगणित १५ – अपूर्णांकांची ओळख : भाग ६

2022-03-23T04:13:00-05:30

ह्या वेळच्या अपूर्णांकाच्या सत्रामध्ये आपण अपूर्णांकांची बेरीज आणि वजाबाकी शिकणार आहोत. छेद समान असतील तर, साहित्य वापरून अपूर्णांकांची बरीज कशी करायची हे आपण शिकलो आहोत. आज आपण अंक रुपामध्ये अपूर्णांकांची बेरीज कशी करायची हे शिकणार आहोत. ह्याच प्रमाणे छेद समान नसतील तर अपूर्णांकांची बेरीज कशी करायची हे आपण कृतीमधून शिकणार आहोत. हे सत्र गीता महाशब्दे घेणार आहेत. Problem Sequence : अपूर्णांकांची ओळख : भाग ६Download पुढील माध्यमांद्वारे तुम्ही आमच्या संपर्कात राहू शकता. फेसबुक: https://www.facebook.com/ebcdmathयुट्युब: https://www.youtube.comइंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/ebcdmath/ट्विटर: https://twitter.com/ebcdmath वेबसाईट: https://ebcdmath.org/ईमेल: [email protected]

जनगणित १५ – अपूर्णांकांची ओळख : भाग ६2022-03-23T04:13:00-05:30

जनगणित १४ – अपूर्णांकांची ओळख : भाग ५

2022-03-23T04:13:00-05:30

मागील सत्रापासून आपण सममूल्य अपूर्णांक कसे बनवायचे आणि कसे लिहायचे ह्याबद्दल शिकलो आहोत. आजच्या अपूर्णांकाच्या सत्रामध्ये आपण सममूल्य अपूर्णांकांबद्दल अजून जाणून घेणार आहोत आणि त्याचा सराव करणार आहोत. अपूर्णांकाची बेरीज देखील आपण ह्या सत्रामध्ये सुरु करणार आहोत. आपण ह्या आधी झालेल्या सत्रांमध्ये छेद समान असतील तर अपूर्णांकाची बेरीज ही संकल्पना शिकली आहे. ह्या सत्रामध्ये छेद जर समान नसतील तर अपूर्णांकांची बेरीज कशी करायची हे शिकणार आहोत.       हे सत्र गीता महाशब्दे घेणार आहेत. Problem Sequence : अपूर्णांकांची ओळख : भाग ५ Download पुढील माध्यमांद्वारे तुम्ही आमच्या संपर्कात राहू शकता. फेसबुक: https://www.facebook.com/ebcdmathयुट्युब: https://www.youtube.comइंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/ebcdmath/ट्विटर: https://twitter.com/ebcdmath वेबसाईट: https://ebcdmath.org/ईमेल: [email protected]

जनगणित १४ – अपूर्णांकांची ओळख : भाग ५2022-03-23T04:13:00-05:30

Janaganit 16 : Fractions & Ratios Play The Four Slate Game.

2022-03-23T05:04:07-05:30

EBCD Math welcomes you to todays session. In the previous session we have learned about the equivalent fractions. We know how to make and write the equivalent fractions. Today we are going to revise the concept with some additional details though a simple game, 4 slate game. This game is to understand equivalent fractions as equal ratios. This session is taken by Dr. Vivek Monterio. Problem Sequence : Fractions & Ratios Play The Four Slate Game.Download You can find us on the following links, Facebook: https://www.facebook.com/ebcdmath Youtube: https://www.youtube.com/…/UCTYvhnuBO9yH… Instagram: https://www.instagram.com/ebcdmath/ Twitter: https://twitter.com/ebcdmath Website: https://ebcdmath.org/ Email: [email protected]

Janaganit 16 : Fractions & Ratios Play The Four Slate Game.2022-03-23T05:04:07-05:30

Janaganit 14 – Fractions : Part – 4 : Making and Writing Fractions.

2022-03-23T05:03:56-05:30

EBCD Math welcomes you to todays session. Till now we have done 3 sessions on a fraction. We have learned about some basic concepts about fractions. In this session we are going to revise all the previously done concepts and then we are going to learn how to write and make different fractions. Learning becomes easy when we experience it by doing and hence, we are going to learn the concepts by doing interesting activities. The concept which we are going to cover in this session is Equivalent Fractions, and also we are going to learn the method to verify the [...]

Janaganit 14 – Fractions : Part – 4 : Making and Writing Fractions.2022-03-23T05:03:56-05:30

Janaganit 13 – Fractions : Part – 3

2022-03-23T05:03:50-05:30

EBCD Math welcomes you to todays session. This is a third session on a fraction. In last two sessions, we have learned how to make our own fraction kit with easily available material at home. We have also learnt basic concept of a fraction. In this session we are going to revise the concept of a fraction and we are going to learn some more basics about the fractions. We are going to learn some basics of addition and some basics of equivalent fractions. We are using the approach of Learning by doing the activities related to the topic.        [...]

Janaganit 13 – Fractions : Part – 32022-03-23T05:03:50-05:30

जनगणित ११ – अपूर्णांकांची ओळख : भाग २

2022-03-23T04:13:00-05:30

मागच्या सेशनमध्ये आपण जे शिकलो त्याचाच हा पुढचा भाग असणार, जर तुम्ही आधीचे सेशन केले नसेल तर ते आधी करून मग हे सेशन करावे. आधीच्या सत्रामध्ये आपण अपूर्णांक म्हणजे काय आणि अपूर्णांकांची ओळख बघितली आहे. त्याच बरोबर आपण स्वतःचे अपूर्णांकाचे कित कसे बनवायचे हे देखील बघितले. ह्या सत्रामध्ये आपण सममूल्य अपूर्णांक कसे बनवायचे हे शिकणार आहोत. W. W. Sawyer ह्या गणित तज्ञांनी तयार केलेल्या पद्धती वापरून आपण आजचे सेशन करणार आहोत.        हे सत्र गीता महाशब्दे घेणार आहेत. Problem Sequence : अपूर्णांकांची ओळख : भाग २Download पुढील माध्यमांद्वारे तुम्ही आमच्या संपर्कात राहू शकता. फेसबुक: https://www.facebook.com/ebcdmathयुट्युब: https://www.youtube.comइंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/ebcdmath/ट्विटर: https://twitter.com/ebcdmath वेबसाईट: https://ebcdmath.org/ईमेल: [email protected]

जनगणित ११ – अपूर्णांकांची ओळख : भाग २2022-03-23T04:13:00-05:30

Janaganit 12 – Introduction to Fractions

2022-03-23T05:02:46-05:30

EBCD Math welcomes you to todays session. This is a fourth session on signed integers. In this session we are first going to revise the basics of signed integers we have covered in last sessions. Main topic for this session is multiplication of signed integers. Instead of mugging-up the rules, we are going to understand them by doing. This method is developed by the famous Mathematician W. W. Sawyer. It becomes easy for everyone when we learn the concepts by doing them.     Problem Sequence : Introduction to Fractions Download You can find us on the following links, Facebook: https://www.facebook.com/ebcdmath [...]

Janaganit 12 – Introduction to Fractions2022-03-23T05:02:46-05:30

जनगणित १० – अपूर्णांकांची ओळख

2022-03-23T04:13:20-05:30

ह्या सेशनपासून आपण अपूर्णांकांची ओळख करून घेणार आहोत. अपूर्णांक ही खूप काही अवघड आणि वेगळीच संकल्पना नसून भागाकाराचाच पुढचा भाग आहे. सहज कृती करता-करता आपण ही अपूर्णांकांची संकल्पना शिकणार आहोत. आजच्या सेशनमध्ये आपण अपूर्णांक म्हणजे काय? अपूर्णांक कसा लिहायचा? सममूल्य अपूर्णांक म्हणजे काय आणि ते कसे बनवायचे? ह्या सारख्या मुलभूत संकल्पना शिकणार आहोत. सध्या कागदाचे गोल आणि कागदाचेच चौरस वापरून कृती करत-करत अपूर्णांक शिकुयात.             हे सत्र गीता महाशब्दे घेणार आहेत. पुढील माध्यमांद्वारे तुम्ही आमच्या संपर्कात राहू शकता. फेसबुक: https://www.facebook.com/ebcdmathयुट्युब: https://www.youtube.comइंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/ebcdmath/ट्विटर: https://twitter.com/ebcdmath वेबसाईट: https://ebcdmath.org/ईमेल: [email protected]

जनगणित १० – अपूर्णांकांची ओळख2022-03-23T04:13:20-05:30

Janaganit 10 – Signed Integers : Part-4 Multiplication

2022-03-23T05:02:34-05:30

EBCD Math welcomes you to todays session. This is a fourth session on signed integers. In this session we are first going to revise the basics of signed integers we have covered in last sessions. Main topic for this session is multiplication of signed integers. Instead of mugging-up the rules, we are going to understand them by doing. This method is developed by the famous Mathematician W. W. Sawyer. It becomes easy for everyone when we learn the concepts by doing them.     Problem Sequence : Signed Integers : MultiplicationDownload You can find us on the following links, Facebook: https://www.facebook.com/ebcdmath [...]

Janaganit 10 – Signed Integers : Part-4 Multiplication2022-03-23T05:02:34-05:30

Contact Us

129B/2, 5th floor, Infinity Building, Opp. Canara Bank, Law College Road, Erandwane, Pune, Maharashtra, 411004.

Mobile: +91 9850303396

Web: Navnirmiti Learning Foundation

Go to Top