EBCD

जनगणित २९ : बैजिक राशी आणि समीकरणे

2022-03-23T05:00:41+05:30

EBCD Math च्या जनगणित कार्यशाळेत तुमचे स्वागत. बीजगणितात विचार करणं नैसर्गिक नाही. त्यामुळे मुलांसाठी ही एक उडी ठरते. आपण योग्य क्रमाने गेलो तर मुलं सहज हा रस्ता पार करतात. आपण थोडी जरी घाई केली तर मुलं अडथळतात. आजच्या सत्रामध्ये आपण बीजगणितामधील समीकरणे कशी सोडवायची हे शिकणार आहोत. समीकरणे सोडवण्यासाठी आपण घरामध्ये सहज मिळणाऱ्या वस्तूंचा उपयोग करणार आहोत. बैजिक राशी बनवायची आणि सोडवण्याची तयारी आपण ह्या सत्रामध्ये करणार आहोत. आजचे सेशन गीता महाशब्दे घेणार आहेत. Problem Sequence : बैजिक राशी आणि समीकरणेDownload तुम्ही आमच्याशी इथे संपर्क करू शकता, फेसबूक: https://www.facebook.com/ebcdmath युट्युब: https://www.youtube.com/c/ebcdmath इंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/ebcdmath/ ट्वीटर: https://twitter.com/ebcdmath वेबसाईट: https://ebcdmath.org/ ई-मेल: janaganit@gmail.com

जनगणित २९ : बैजिक राशी आणि समीकरणे2022-03-23T05:00:41+05:30

Janaganit 32 : Addition of decimal fractions.

2022-03-23T05:05:45+05:30

EBCDMath welcomes you all. We have already studied what is Decimal number, How to make it and how to place it. Then we have studied conversion in Decimals. In this session we are going to do the revision and then going to start with addition of the decimal numbers. With the concept of tight and loose form in place value, the addition of decimal fractions is easy. This session is taken by Dr. Vivek Monterio. Problem Sequence : Addition of decimal fractions.Download You can contact us here, Facebook: https://www.facebook.com/ebcdmath​ YouTube: https://www.youtube.com/c/ebcdmath​ Instagram: https://www.instagram.com/ebcdmath/​ Twitter: https://twitter.com/ebcdmath​ Website: https://ebcdmath.org/​ e-mail: janaganit@gmail.com

Janaganit 32 : Addition of decimal fractions.2022-03-23T05:05:45+05:30

Janaganit 31 : Decimal fractions – Measurement Meters and Centimetres.

2022-03-23T05:07:14+05:30

EBCDMath welcomes you all. We are studying Decimals from the last week. In this session we are starting with the revision, placing and making of the decimals according to their houses. We understand why 118 centimeters is equal to 1.18 meters, and conversion between meters and centimeters. This session is taken by Dr. Vivek Monterio. Problem Sequence : Decimal fractions - Measurement Meters and Centimetres.Download You can contact us here, Facebook: https://www.facebook.com/ebcdmath​ YouTube: https://www.youtube.com/c/ebcdmath​ Instagram: https://www.instagram.com/ebcdmath/​ Twitter: https://twitter.com/ebcdmath​ Website: https://ebcdmath.org/​ e-mail: janaganit@gmail.com

Janaganit 31 : Decimal fractions – Measurement Meters and Centimetres.2022-03-23T05:07:14+05:30

Janaganir 29 : Decimal Fractions Part 2- Introducing the decimal point.

2022-03-23T05:05:15+05:30

EBCDMath welcomes you all. We revise place value, learn to write fractions in place value house in three different ways. we learn to write simple fractions like 1/2, 1/4, & 1/5 in place value using equivalent fractions. The decimal point tells us which is the inits numeral,i.e the numeral to the left of the decimal point it is not a new concept just notation. This session is taken by Dr. Vivek Monterio. Problem Sequence : Decimal Fractions Part 2- Introducing the decimal point.Download You can contact us here, Facebook: https://www.facebook.com/ebcdmath​ YouTube: https://www.youtube.com/c/ebcdmath​ Instagram: https://www.instagram.com/ebcdmath/​ Twitter: https://twitter.com/ebcdmath​ Website: https://ebcdmath.org/​ e-mail: janaganit@gmail.com

Janaganir 29 : Decimal Fractions Part 2- Introducing the decimal point.2022-03-23T05:05:15+05:30

Janaganit 28 : Decimals Made Easy. Decimals is not a new subject.

2022-03-23T05:05:04+05:30

EBCDMath welcomes you all. Today we are going to learn all about Decimals. In today's session we are going to learn What is decimal, why it is called as decimal numbers, how to make a decimal numer, expanssion of a decimal number. We are going to use concept of a equivalent fractions to know more about decimal numbers. We make the place value kit for expressing fractions. We learn how to express half and one fourth in place value notation based on ten. This session is taken by Dr. Vivek Monterio. Problem Sequence ; Decimals Made Easy. Decimals is not a [...]

Janaganit 28 : Decimals Made Easy. Decimals is not a new subject.2022-03-23T05:05:04+05:30

जनगणित २३ : गुणोत्तर आणि टक्केवारी

2022-03-23T04:12:28+05:30

जनगणित कार्यशाळेत तुमचे सर्वांचे स्वागत. आजच्या सत्रामध्ये आपण गुणोत्तरामधून टक्केवारीकडे कसे जाता येते हे बघणार आहोत. त्याच प्रमाणे गुणोत्तर आणि टक्केवारी मधील संबंध समजून हेणार आहोत. नेहमीच्या व्यवहारातील काही सोप्पी उदाहरणे सोडवत - सोडवत आणि लागेल तिथे साहित्याचा वापर करत आजची नवीन संकल्पना शिकुयात. गुणोत्तर शिकताना आपण आधी शिकलेल्या काही संकल्पना सुद्धा वापरणार आहोत. अपूर्णांक आणि टक्केवारी ह्यांचा गुणोत्तर ह्या संकल्पनेशी कसा संबंध आहे तेदेखील बघुयात. शाब्दिक गणिते सोडवण्यासाठी सुद्धा आजच्या सत्राचा उपयोग करून घेऊयात. आजचे सत्र गीता महाशब्दे घेणार आहेत. Problem Sequence : गुणोत्तर आणि टक्केवारीDownload तुम्ही आमच्या इथे संपर्क करू शकता, Facebook: https://www.facebook.com/ebcdmath YouTube: https://www.youtube.com/c/ebcdmath Instagram: https://www.instagram.com/ebcdmath/ Twitter: https://twitter.com/ebcdmath [...]

जनगणित २३ : गुणोत्तर आणि टक्केवारी2022-03-23T04:12:28+05:30

Janaganit 25 : Working With Numerical Fractions – Cancellation

2022-03-23T05:04:47+05:30

EBCDMath welcomes you all. This is a revision session in which we are going to use different concepts which we have learned in earlier sessions. we are going to use fractions, cancellation rule in fraction, multiplication and division of fractions and algebra. We understand how to convert a problem with numerical fractions into a multiplication problem. Next how to simplify by the cancellation of common factors. Also when not to cancel numbers appearing in the numerator and denominator. This session is taken by Dr. Vivek Monterio. Problem Sequence : Working With Numerical Fractions - CancellationDownload You can contact us here, Facebook: [...]

Janaganit 25 : Working With Numerical Fractions – Cancellation2022-03-23T05:04:47+05:30

जनगणित – २२ : गुणोत्तर : भाग ३

2022-03-23T04:12:28+05:30

०७ फेब्रुवारी २०२१, जनागणित कार्यशाळेत सर्वांचे स्वागत. आपण गुणोत्तर म्हणजे काय हे शिकलो आहोत. आजच्या सत्रामध्ये आपण ह्या विषयावर भरपूर प्रश्न सोडवणार आहोत. सममूल्य अपूर्णांक ही संकल्पना आपण शिकलो आहोत, गुणोत्तर शिकताना आपण ह्या संकल्पनेचा उपयोग कसा करायचा हे बघणार आहोत. गुणोत्तर ह्या संकल्पानेवर आधारित प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण अजून एक सोप्पी पद्धत शिकणार आहोत. ह्या सत्रामध्ये आपण त्रैराशिक पद्धतीने मांडून गुणोत्तराचे प्रश्न सोडवणार आहोत. आजचे सेशन गीता महाशब्दे घेणार आहेत. Problem Sequence : गुणोत्तर : भाग 3Download फेसबुक: https://www.facebook.com/ebcdmathयुट्युब: https://www.youtube.comइंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/ebcdmath/ट्विटर: https://twitter.com/ebcdmath वेबसाईट: https://ebcdmath.org/ईमेल: janaganit@gmail.com

जनगणित – २२ : गुणोत्तर : भाग ३2022-03-23T04:12:28+05:30

Janaganit 24 :Division of fractions

2022-03-23T05:04:43+05:30

EBCDMath welcomes you all. We have already started with the multiplication of fractions. In this session we are going to revise what we have done in the previous session and then we are going to learn multiplication of fractions using previously studied concepts such as length and area. Steps multiplied by steps give the area, measured in tiles. We combine our understanding of the Multiplication area, algebra and fraction, to understand & learn the rule for multiplying fractions.. This session is taken by Dr. Vivek Monterio. Problem Sequence : Division of fractionsDownload You can find us on the following links, Facebook: [...]

Janaganit 24 :Division of fractions2022-03-23T05:04:43+05:30

जनगणित – २१ : गुणोत्तर : भाग २

2022-03-23T04:12:28+05:30

३१ जानेवारी २०२१, जनगणित कार्यशाळेत सर्वांच स्वागत. मागील सत्रापासून आपण गुणोत्तर ही नवीन संकल्पना सुरु केली आहे. साहित्य वापरून आणि कृती करून आपण गुणोत्तर म्हणजे काय हे बघणार आहोत. व्यावहारिक उदाहरणे वापरून आपण अनेक प्रश्न सोडवणार आहोत. साहित्य वापरून झाल्यावर आपण हीच उदाहरणे अंकरुपात लिहून सोडवायला शिकणार आहोत. हि संकल्पना शिकताना आपण सममूल्य अपूर्णांकांची संकल्पना वापरणार आहोत. आजचे सेशन गीता महाशब्दे घेणार आहेत. Problem Sequence : गुणोत्तर : भाग २Download तुम्ही आमच्याशी इथे संपर्क करू शकता, फेसबूक: https://www.facebook.com/ebcdmath युट्युब: https://www.youtube.com/c/ebcdmath इंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/ebcdmath/ ट्वीटर: https://twitter.com/ebcdmath वेबसाईट: https://ebcdmath.org/ ई-मेल: janaganit@gmail.com

जनगणित – २१ : गुणोत्तर : भाग २2022-03-23T04:12:28+05:30

Contact Us

129B/2, 5th floor, Infinity Building, Opp. Canara Bank, Law College Road, Erandwane, Pune, Maharashtra, 411004.

Mobile: +91 9850303396

Web: Navnirmiti Learning Foundation

Go to Top