सममूल्यअपूर्णांक

जनगणित १९ – अपूर्णांक भाग १० : भागाकार – भाग २

2022-03-23T04:13:00+05:30

१७ जानेवारी २०२१ #जनगणित : आपण मागच्या सेशन पासून अपूर्णांकामधील नवीन संकल्पना शिकत आहोत. अपूर्णांकांचा भागाकार कसा करायचा हे आपण साहित्य वापरून आणि अंकभाषेमध्ये शिकत आहोत. ही नवीन संकल्पना शिकतानं आपण ह्या आधी शिकलेल्या सममूल्य अपूर्णांक ह्या संकल्पनेचा उपयोग करणार आहोत. अपूर्णांकाचा भागाकार करताना आपण छेदामधील अपूर्णांक उलट करतो आणि त्यानी अंशामधील अपूर्णांकाला का गुणतो हे आजच्या सत्रामधून समजून घेऊयात. ही नवीन संकल्पना आपण साहित्य वापरून अगदी सोप्प्या पद्धतीने शिकणार आहोत. त्याच बरोबर आपण अंक रुपात अपूर्णांकांचा भागाकार कसा करायचा हे देखील शिकणार आहोत. हे सत्र गीता महाशब्दे घेणार आहेत. Problem Sequence : पूर्णांक भाग १० : भागाकार - भाग २Download [...]

जनगणित १९ – अपूर्णांक भाग १० : भागाकार – भाग २2022-03-23T04:13:00+05:30

जनगणित १७ – अपूर्णांकांची ओळख : भाग ८

2022-03-23T04:13:00+05:30

०३ जानेवारी २०२१ - जनगणित : अपूर्णांकाचा गुणाकार जानेवारी महिन्यात एक प्रयोग करण्याचे आपण मिळून ठरवले आहे. झूम सेशन न करता आपण यूट्यूब आणि फेसबुक वर रेकॉर्डेड व्हिडिओ देणार आहोत. तो व्हिडिओ पाहताना साहित्य घेऊन बसा. स्वतः कृती करा. पाहिजे तेव्हा तुम्ही व्हिडिओ थांबवून कृती करू शकाल. ह्या आधी झालेल्या अपूर्णांकाच्या सत्रांमध्ये आपण अपूर्णांकांची ओळख, सममूल्य अपूर्णांक, अपूर्णांकांची बेरीज आणि वजाबाकी शिकलो आहोत. आजच्या सत्रामध्ये आपण अपूर्णांकांचा गुणाकार करायला शिकणार आहोत. साहित्य वापरून अगदी सोप्प्या पद्धतीने आपण ही नवीन संकल्पना सुद्धा शिकणार आहोत. हे सत्र गीता महाशब्दे घेणार आहेत. Problem Sequence : अपूर्णांकांची ओळख : भाग ८Download Worksheet Link : http://navnirmitilearning.org/wp-content/uploads/2021/01/fraction-multiplication-final.pdf [...]

जनगणित १७ – अपूर्णांकांची ओळख : भाग ८2022-03-23T04:13:00+05:30

जनगणित १४ – अपूर्णांकांची ओळख : भाग ५

2022-03-23T04:13:00+05:30

मागील सत्रापासून आपण सममूल्य अपूर्णांक कसे बनवायचे आणि कसे लिहायचे ह्याबद्दल शिकलो आहोत. आजच्या अपूर्णांकाच्या सत्रामध्ये आपण सममूल्य अपूर्णांकांबद्दल अजून जाणून घेणार आहोत आणि त्याचा सराव करणार आहोत. अपूर्णांकाची बेरीज देखील आपण ह्या सत्रामध्ये सुरु करणार आहोत. आपण ह्या आधी झालेल्या सत्रांमध्ये छेद समान असतील तर अपूर्णांकाची बेरीज ही संकल्पना शिकली आहे. ह्या सत्रामध्ये छेद जर समान नसतील तर अपूर्णांकांची बेरीज कशी करायची हे शिकणार आहोत.       हे सत्र गीता महाशब्दे घेणार आहेत. Problem Sequence : अपूर्णांकांची ओळख : भाग ५ Download पुढील माध्यमांद्वारे तुम्ही आमच्या संपर्कात राहू शकता. फेसबुक: https://www.facebook.com/ebcdmathयुट्युब: https://www.youtube.comइंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/ebcdmath/ट्विटर: https://twitter.com/ebcdmath वेबसाईट: https://ebcdmath.org/ईमेल: [email protected]

जनगणित १४ – अपूर्णांकांची ओळख : भाग ५2022-03-23T04:13:00+05:30

जनगणित १३ – अपूर्णांकांची ओळख : भाग ४

2022-03-23T04:13:00+05:30

आत्ता पर्यंत अपूर्णांकाची ३ सत्रे झाली आहेत ज्यामध्ये आपण अपूर्णांक म्हणजे काय आणि अपूर्णांकाची बेरीज आणि वजाबाकी ह्या बद्दल अभ्यास केला आहे. त्याच बरोबर आपण स्वतःच अपुर्णाकांच किट देखील बनवायला शिकलो. आजच्या सत्रामध्ये आपण नवीन संकल्पना शिकणार आहोत. सममूल्य अपूर्णांक म्हणजे काय? सममूल्य अपूर्णांक कसे तयार होतात? ह्या महत्वाच्या संकल्पना आपण कृती करता – करता शिकणार आहोत. सममूल्य अपूर्णांक तयार करताना अंश आणि छेद पटीमध्ये कसे कमी किंवा जास्त होतात हे सोप्या पद्धतीने शिकुयात. हे सत्र गीता महाशब्दे घेणार आहेत. Problem Sequence : अपूर्णांकांची ओळख : भाग ४Download मित्रमेैत्रिणींनो, 6 डिसेंबरच्या जनगणित तासाला तुम्ही अगदी सहजपणे सममूल्य अपूर्णांक तयार केलेत. ती [...]

जनगणित १३ – अपूर्णांकांची ओळख : भाग ४2022-03-23T04:13:00+05:30

जनगणित १२ – अपूर्णांकांची ओळख : भाग 3

2022-03-23T04:13:00+05:30

आजच्या सत्रामध्ये आपण अपूर्णांकाचा पुढचा भाग शिकणार आहोत. आधीच्या सत्रांमध्ये आपण अपूर्णांकांची ओळख आणि सममूल्य अपूर्णांक ह्या बद्दल शिकलो आहोत. ह्या सत्रामध्ये आपण मागच्या सत्रामध्ये तयार केलेल्या अपूर्णांकाचे किट वापरून अपूर्णांकांची बेरीज आणि अपूर्णांकांची वजाबाकी करायला शिकणार आहोत. अपूर्णांकांची बेरीज आणि वजाबाकी करताना छेद समान का लागतो? आणि नसेल तर समान कसा करून घ्यायचा ह्या सारख्या संकल्पना स्वतः करता – करता शिकणार आहोत. हे सत्र गीता महाशब्दे घेणार आहेत. Problem Sequence : अपूर्णांकांची ओळख : भाग 3 Download अपूर्णांकाच्या व्हिडिओमधील कृती करून झाल्यानंतर या लिंकवरील वर्कशीटस सोडवा. http://navnirmitilearning.org/wp-content/uploads/2020/11/fractions-introduction-1-meaning.pdf पुढील माध्यमांद्वारे तुम्ही आमच्या संपर्कात राहू शकता. फेसबुक: https://www.facebook.com/ebcdmathयुट्युब: https://www.youtube.comइंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/ebcdmath/ट्विटर: https://twitter.com/ebcdmath वेबसाईट: [...]

जनगणित १२ – अपूर्णांकांची ओळख : भाग 32022-03-23T04:13:00+05:30

जनगणित ११ – अपूर्णांकांची ओळख : भाग २

2022-03-23T04:13:00+05:30

मागच्या सेशनमध्ये आपण जे शिकलो त्याचाच हा पुढचा भाग असणार, जर तुम्ही आधीचे सेशन केले नसेल तर ते आधी करून मग हे सेशन करावे. आधीच्या सत्रामध्ये आपण अपूर्णांक म्हणजे काय आणि अपूर्णांकांची ओळख बघितली आहे. त्याच बरोबर आपण स्वतःचे अपूर्णांकाचे कित कसे बनवायचे हे देखील बघितले. ह्या सत्रामध्ये आपण सममूल्य अपूर्णांक कसे बनवायचे हे शिकणार आहोत. W. W. Sawyer ह्या गणित तज्ञांनी तयार केलेल्या पद्धती वापरून आपण आजचे सेशन करणार आहोत.        हे सत्र गीता महाशब्दे घेणार आहेत. Problem Sequence : अपूर्णांकांची ओळख : भाग २Download पुढील माध्यमांद्वारे तुम्ही आमच्या संपर्कात राहू शकता. फेसबुक: https://www.facebook.com/ebcdmathयुट्युब: https://www.youtube.comइंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/ebcdmath/ट्विटर: https://twitter.com/ebcdmath वेबसाईट: https://ebcdmath.org/ईमेल: [email protected]

जनगणित ११ – अपूर्णांकांची ओळख : भाग २2022-03-23T04:13:00+05:30

जनगणित १० – अपूर्णांकांची ओळख

2022-03-23T04:13:20+05:30

ह्या सेशनपासून आपण अपूर्णांकांची ओळख करून घेणार आहोत. अपूर्णांक ही खूप काही अवघड आणि वेगळीच संकल्पना नसून भागाकाराचाच पुढचा भाग आहे. सहज कृती करता-करता आपण ही अपूर्णांकांची संकल्पना शिकणार आहोत. आजच्या सेशनमध्ये आपण अपूर्णांक म्हणजे काय? अपूर्णांक कसा लिहायचा? सममूल्य अपूर्णांक म्हणजे काय आणि ते कसे बनवायचे? ह्या सारख्या मुलभूत संकल्पना शिकणार आहोत. सध्या कागदाचे गोल आणि कागदाचेच चौरस वापरून कृती करत-करत अपूर्णांक शिकुयात.             हे सत्र गीता महाशब्दे घेणार आहेत. पुढील माध्यमांद्वारे तुम्ही आमच्या संपर्कात राहू शकता. फेसबुक: https://www.facebook.com/ebcdmathयुट्युब: https://www.youtube.comइंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/ebcdmath/ट्विटर: https://twitter.com/ebcdmath वेबसाईट: https://ebcdmath.org/ईमेल: [email protected]

जनगणित १० – अपूर्णांकांची ओळख2022-03-23T04:13:20+05:30

Contact Us

129B/2, 5th floor, Infinity Building, Opp. Canara Bank, Law College Road, Erandwane, Pune, Maharashtra, 411004.

Mobile: +91 9850303396

Web: Navnirmiti Learning Foundation

Go to Top