जनगणित

Home/Tag:जनगणित

जनगणित २३ : गुणोत्तर आणि टक्केवारी

2022-03-23T04:12:28-05:30

जनगणित कार्यशाळेत तुमचे सर्वांचे स्वागत. आजच्या सत्रामध्ये आपण गुणोत्तरामधून टक्केवारीकडे कसे जाता येते हे बघणार आहोत. त्याच प्रमाणे गुणोत्तर आणि टक्केवारी मधील संबंध समजून हेणार आहोत. नेहमीच्या व्यवहारातील काही सोप्पी उदाहरणे सोडवत - सोडवत आणि लागेल तिथे साहित्याचा वापर करत आजची नवीन संकल्पना शिकुयात. गुणोत्तर शिकताना आपण आधी शिकलेल्या काही संकल्पना सुद्धा वापरणार आहोत. अपूर्णांक आणि टक्केवारी ह्यांचा गुणोत्तर ह्या संकल्पनेशी कसा संबंध आहे तेदेखील बघुयात. शाब्दिक गणिते सोडवण्यासाठी सुद्धा आजच्या सत्राचा उपयोग करून घेऊयात. आजचे सत्र गीता महाशब्दे घेणार आहेत. Problem Sequence : गुणोत्तर आणि टक्केवारीDownload तुम्ही आमच्या इथे संपर्क करू शकता, Facebook: https://www.facebook.com/ebcdmath YouTube: https://www.youtube.com/c/ebcdmath Instagram: https://www.instagram.com/ebcdmath/ Twitter: https://twitter.com/ebcdmath [...]

जनगणित २३ : गुणोत्तर आणि टक्केवारी2022-03-23T04:12:28-05:30

Janaganit 25 : Working With Numerical Fractions – Cancellation

2022-03-23T05:04:47-05:30

EBCDMath welcomes you all. This is a revision session in which we are going to use different concepts which we have learned in earlier sessions. we are going to use fractions, cancellation rule in fraction, multiplication and division of fractions and algebra. We understand how to convert a problem with numerical fractions into a multiplication problem. Next how to simplify by the cancellation of common factors. Also when not to cancel numbers appearing in the numerator and denominator. This session is taken by Dr. Vivek Monterio. Problem Sequence : Working With Numerical Fractions - CancellationDownload You can contact us here, Facebook: [...]

Janaganit 25 : Working With Numerical Fractions – Cancellation2022-03-23T05:04:47-05:30

जनगणित – २२ : गुणोत्तर : भाग ३

2022-03-23T04:12:28-05:30

०७ फेब्रुवारी २०२१, जनागणित कार्यशाळेत सर्वांचे स्वागत. आपण गुणोत्तर म्हणजे काय हे शिकलो आहोत. आजच्या सत्रामध्ये आपण ह्या विषयावर भरपूर प्रश्न सोडवणार आहोत. सममूल्य अपूर्णांक ही संकल्पना आपण शिकलो आहोत, गुणोत्तर शिकताना आपण ह्या संकल्पनेचा उपयोग कसा करायचा हे बघणार आहोत. गुणोत्तर ह्या संकल्पानेवर आधारित प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण अजून एक सोप्पी पद्धत शिकणार आहोत. ह्या सत्रामध्ये आपण त्रैराशिक पद्धतीने मांडून गुणोत्तराचे प्रश्न सोडवणार आहोत. आजचे सेशन गीता महाशब्दे घेणार आहेत. Problem Sequence : गुणोत्तर : भाग 3Download फेसबुक: https://www.facebook.com/ebcdmathयुट्युब: https://www.youtube.comइंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/ebcdmath/ट्विटर: https://twitter.com/ebcdmath वेबसाईट: https://ebcdmath.org/ईमेल: [email protected]

जनगणित – २२ : गुणोत्तर : भाग ३2022-03-23T04:12:28-05:30

Janaganit 24 :Division of fractions

2022-03-23T05:04:43-05:30

EBCDMath welcomes you all. We have already started with the multiplication of fractions. In this session we are going to revise what we have done in the previous session and then we are going to learn multiplication of fractions using previously studied concepts such as length and area. Steps multiplied by steps give the area, measured in tiles. We combine our understanding of the Multiplication area, algebra and fraction, to understand & learn the rule for multiplying fractions.. This session is taken by Dr. Vivek Monterio. Problem Sequence : Division of fractionsDownload You can find us on the following links, Facebook: [...]

Janaganit 24 :Division of fractions2022-03-23T05:04:43-05:30

जनगणित – २१ : गुणोत्तर : भाग २

2022-03-23T04:12:28-05:30

३१ जानेवारी २०२१, जनगणित कार्यशाळेत सर्वांच स्वागत. मागील सत्रापासून आपण गुणोत्तर ही नवीन संकल्पना सुरु केली आहे. साहित्य वापरून आणि कृती करून आपण गुणोत्तर म्हणजे काय हे बघणार आहोत. व्यावहारिक उदाहरणे वापरून आपण अनेक प्रश्न सोडवणार आहोत. साहित्य वापरून झाल्यावर आपण हीच उदाहरणे अंकरुपात लिहून सोडवायला शिकणार आहोत. हि संकल्पना शिकताना आपण सममूल्य अपूर्णांकांची संकल्पना वापरणार आहोत. आजचे सेशन गीता महाशब्दे घेणार आहेत. Problem Sequence : गुणोत्तर : भाग २Download तुम्ही आमच्याशी इथे संपर्क करू शकता, फेसबूक: https://www.facebook.com/ebcdmath युट्युब: https://www.youtube.com/c/ebcdmath इंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/ebcdmath/ ट्वीटर: https://twitter.com/ebcdmath वेबसाईट: https://ebcdmath.org/ ई-मेल: [email protected]

जनगणित – २१ : गुणोत्तर : भाग २2022-03-23T04:12:28-05:30

Janaganit 23 : Multiplication of fractions through length and areas. (Part- III)

2022-03-23T05:04:38-05:30

EBCDMath welcomes you all. We have already started with the multiplication of fractions. In this session we are going to revise what we have done in the previous session and then we are going to learn multiplication of fractions using previously studied concepts such as length and area. Steps multiplied by steps give the area, measured in tiles. We combine our understanding of the Multiplication area, algebra and fraction, to understand & learn the rule for multiplying fractions.. This session is taken by Dr. Vivek Monterio. Problem Sequence : Multiplication of fractions through length and areas. (Part- III)Download You can find [...]

Janaganit 23 : Multiplication of fractions through length and areas. (Part- III)2022-03-23T05:04:38-05:30

जनगणित – २० गुणोत्तर : भाग १

2022-03-23T04:12:28-05:30

२४ जानेवारी २०२१ - जनगणित : गुणोत्तर - भाग १ आजच्या सत्रापासून आपण नवीन संकल्पना सुरु करणार आहोत. आपण अपूर्णांक शिकलो आहोत. अपूर्णांकांची संकल्पना लक्षात घेऊन आपण त्यामधूनच पुढची गुणोत्तर ही संकल्पना सुरु करत आहोत. गुणोत्तर शिकण्यासाठी आपण सहज उपलब्ध असलेल साहित्य वापरून कृती करत-करत पुढे जाणार आहोत. आपल्या रोजच्या व्यवहारात गुणोत्तर हि संकल्पना कशी वापरण्यात येते ह्यावर सुद्धा आपण चर्चा करूयात. बऱ्याच मुलांच्या आणि शिक्षकांच्या आग्रहामुळे फ्रेब्रुवारी महिन्यात आपण प्री-रेकॉर्डेड व्हिडिओ आणि झूम सेशन दोन्ही करणार आहोत. आजचे सेशन गीता महाशब्दे घेणार आहेत. Problem Sequence : गुणोत्तर : भाग १Download फेसबुक: https://www.facebook.com/ebcdmathयुट्युब: https://www.youtube.comइंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/ebcdmath/ट्विटर: https://twitter.com/ebcdmath वेबसाईट: https://ebcdmath.org/ईमेल: [email protected]

जनगणित – २० गुणोत्तर : भाग १2022-03-23T04:12:28-05:30

Janaganit 22 : Multiplying Fractions (Part- II)

2022-03-23T05:04:34-05:30

EBCDMath welcomes you all. Make, draw, say, and write understand how to subtract with fractions. We have started with a fration multiplication from last session. in this session we are going to revise the concept and we are going to explore the rule of cancelation. Doing makes understanding easy. We are going to lear fraction multiplication by doing the activities and then understanding the concept. We use the self-constructed fractions kit to conduct a structure sequence of problems and understand how to multiply fractions. This session is taken by Dr. Vivek Monterio. Problem Sequence : Multiplying Fractions (Part- II)Download Worksheet Link [...]

Janaganit 22 : Multiplying Fractions (Part- II)2022-03-23T05:04:34-05:30

जनगणित १९ – अपूर्णांक भाग १० : भागाकार – भाग २

2022-03-23T04:13:00-05:30

१७ जानेवारी २०२१ #जनगणित : आपण मागच्या सेशन पासून अपूर्णांकामधील नवीन संकल्पना शिकत आहोत. अपूर्णांकांचा भागाकार कसा करायचा हे आपण साहित्य वापरून आणि अंकभाषेमध्ये शिकत आहोत. ही नवीन संकल्पना शिकतानं आपण ह्या आधी शिकलेल्या सममूल्य अपूर्णांक ह्या संकल्पनेचा उपयोग करणार आहोत. अपूर्णांकाचा भागाकार करताना आपण छेदामधील अपूर्णांक उलट करतो आणि त्यानी अंशामधील अपूर्णांकाला का गुणतो हे आजच्या सत्रामधून समजून घेऊयात. ही नवीन संकल्पना आपण साहित्य वापरून अगदी सोप्प्या पद्धतीने शिकणार आहोत. त्याच बरोबर आपण अंक रुपात अपूर्णांकांचा भागाकार कसा करायचा हे देखील शिकणार आहोत. हे सत्र गीता महाशब्दे घेणार आहेत. Problem Sequence : पूर्णांक भाग १० : भागाकार - भाग २Download [...]

जनगणित १९ – अपूर्णांक भाग १० : भागाकार – भाग २2022-03-23T04:13:00-05:30

Janaganit 21 : Multiplying Fractions (Part- I)

2022-03-23T05:04:30-05:30

EBCDMath welcomes you all. The languages of Fractions: Make, draw, say, and write understand how to subtract with fractions. We use the self-constructed fractions kit to conduct a structure sequence of problems and understand how to multiply fractions. In this session we are starting with the new concept from fractions. We have learned what is multiplication, we are going to use the same principle to learn fraction multiplication. This session is taken by Dr. Vivek Monterio. Problem Sequence : Multiplying Fractions (Part- I)Download Worksheet Link : http://navnirmitilearning.org/wp-content/uploads/2021/01/fraction-multiplication-final.pdf You can find us on the following links, Facebook: https://www.facebook.com/ebcdmath Youtube: https://www.youtube.com/…/UCTYvhnuBO9yH… Instagram: https://www.instagram.com/ebcdmath/ [...]

Janaganit 21 : Multiplying Fractions (Part- I)2022-03-23T05:04:30-05:30

Contact Us

Dattaprasad Bungalow, Lane 02, Patwardhan Baug Road, Erandwane, Pune, Maharashtra, 411004.

Mobile: +91 9850303396

Web: Navnirmiti Learning Foundation

Go to Top