EBCDMath च्या कार्यशाळेत तुमचे स्वागत.

आज आपण नवीन संकल्पना शिकणार आहोत, अवयव पाडणे. एखाद्या संख्येचे आवय पाडणे म्हणजे त्या संख्येला कोणत्या – कोणत्या संख्यांनी भाग जातोय हे पाहणे. ह्याच बरोबर आपण मूळ अवयव म्हणजे काय हे देखील बघणार आहोत.

आजचे सत्र गीता महाशब्दे घेणार आहेत.

तुम्ही आमच्या इथे संपर्क करू शकता,

Facebook: https://www.facebook.com/ebcdmath

YouTube: https://www.youtube.com/c/ebcdmath

Instagram: https://www.instagram.com/ebcdmath/

Twitter: https://twitter.com/ebcdmath

Website: https://ebcdmath.org/

e-mail: janaganit@gmail.com